ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 37301:2021 - ISO 37001:2018 - SA 8000:2014 - ECOVADIS

Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Układ pomiaru długości Electronic-Scale - standard w przemyśle poligraficznym

 

Racjonalny i niezawodny procesowo pomiar długości i odległości dla druku opakowań, druku zabezpieczającego, druku offestowego. Electronic Scale jest również niezastąpionym systemem pomiarowym przy kalibracji imagesetterów oraz w przemyśle elektronicznym. Ponieważ jest on dostarczany z fabrycznym protokołem testowym, gwarantowana jest integracja z systemem zapewnienia jakości. Transmisja danych może odbywać się opcjonalnie za pomocą kabla USB lub drogą radiową.