ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 37301:2021 - ISO 37001:2018 - SA 8000:2014 - ECOVADIS

Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Koszty wypożyczenia Electronic-Scale

 

W celu zapewnienia dokładności i niezawodności naszego sprzętu, prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji, jeśli wymagane jest wypożyczenie od nas urządzenia na okres ponownej kalibracji lub naprawy wagi Electronic-Scale:

Aby spełnić nasze wysokie standardy i wymagania dotyczące odpowiedzialności, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej kontroli i ponownej kalibracji po każdym wypożyczeniu Electronic-Scale. Te ważne środki zapewniają dokładność i niezawodność sprzętu. Koszty związane z wypożyczeniem ES-1000-10 są następujące:

- Opłata za wypożyczenie Electronic-Scale ES-1000-10 (numer zamówienia LG-ES-ESM): 150,-- Euro.
- Przygotowanie nowego raportu z testów fabrycznych (numer zamówienia ES-KAL-40): 450,-- Euro
- Koszty inspekcji i czyszczenia (numer zamówienia AG-REP): 150,-- Euro.
Koszty te służą nie tylko zapewnieniu zgodności z przepisami prawa dotyczącymi naszego raportu z testów fabrycznych, ale także zapewnieniu jakości naszych usług. Chcielibyśmy podkreślić, że czasami zdarza się, że wypożyczony sprzęt jest uszkodzony podczas użytkowania. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do oddzielnego zafakturowania odpowiednich kosztów naprawy.
Dziękujemy za wyrozumiałość, która pomaga zapewnić sprawność i niezawodność naszego sprzętu.

Zdajemy sobie sprawę, że koszt wypożyczenia Electronic-Scale może wydawać się stosunkowo wysoki. Niemniej jednak przeprowadzenie kontroli i ponownej kalibracji jest niezbędne ze względu na odpowiedzialność za raport z testów fabrycznych. Dziękujemy za zrozumienie.

3 products