ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 37301:2021 - ISO 37001:2018 - SA 8000:2014 - ECOVADIS

Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Skale do pomiaru lup 1983, 2028, 2004 i KIMAG-10 w kolorze białym

 

Tutaj znajdą Państwo wszystkie 15 skal do pomiaru lup 2015, 1975, 1998 i 1976 w kolorze białym. Średnica łuski wynosi 35 mm, grubość szkła 1,28 mm. Okulary są krystalicznie czyste z białą podziałką. Dla lepszego wyświetlania na ekranie, okulary skali są czarne z białą podziałką. 

16 products