ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 37301:2021 - ISO 37001:2018 - SA 8000:2014 - ECOVADIS

Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Informacje o naszych certyfikatach

Em 2020, foi tomada a decisão de obter a certificação segundo as normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Após estabelecer os processos relevantes e a certificação bem sucedida, demos mais um passo em 2021 e implementámos a SA 8000:2014 (Social Accountability) e a ISO 19600:2016 (Sistema de Gestão de Conformidade) no que respeita à Lei das Obrigações de Fornecimento da Cadeia de Fornecimento (LkSG). A SA 8000:2014 foi complementada com a certificação ECOVADIS em 2021. Devido aos requisitos de conformidade sempre crescentes, em Março de 2022, obtivemos também a certificação ISO 37001:2018 (sistema de gestão anti-corrupção).
 
Celem tego bardzo rozbudowanego procesu wielokrotnej certyfikacji było zapewnienie naszych klientów, że Kitotec GmbH nie tylko koordynuje ograniczone, wewnętrzne procesy robocze i realizuje je w sposób identyfikowalny, ale także czuwa nad całym łańcuchem procesów, począwszy od zaopatrzenia w materiały, poprzez produkcję, sprzedaż, finanse, aż po dobro pracowników.
 
Ponieważ jesteśmy firmą zorientowaną na eksport, równolegle z tymi działaniami dokonano przeglądu naszych struktur procesowych na potrzeby eksportu. W wyniku tej intensywnej pracy uzyskaliśmy m.in. pozwolenie AEO-C w 2020 r. od głównego urzędu celnego w Kolonii. Nasze certyfikaty można pobrać poniżej.
 

KITOTEC GmbH posiada następujące certyfikaty:

ISO 9001 DIN EN ISO 9001:2015
ISO 14001 DIN EN ISO 14001:2015
ISO 19600 DIN EN ISO 19600:2016
SA 8000 SA 8000:2014