ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 37301:2021 - ISO 37001:2018 - SA 8000:2014 - ECOVADIS

Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Eksport z Unii Europejskiej

Jesteśmy firmą nastawioną na eksport i dostarczamy nasze produkty na cały świat. Podlegamy jednak zasadom, przepisom i prawom, których jako Upoważniony Przedsiębiorca AEO-C bardzo ściśle przestrzegamy. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, że przy obsłudze eksportu nie odstępujemy od naszych procedur i przestrzegamy wymogów prawnych Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej!

W zależności od kraju przeznaczenia, wymagamy od Ciebie pisemnego potwierdzenia dotyczącego ostatecznego odbiorcy towarów. Nasze eksportowe dokumenty towarzyszące (ABD) są tworzone za pomocą elektronicznego systemu eksportowego ATLAS. W przypadku przesyłek przyjmowanych przez spedytora, zawsze musimy otrzymać od Ciebie informację o urzędzie celnym wyjścia z Unii Europejskiej, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy mogli utworzyć numeru MRN (Movement Reference Number). Nie potrzebujemy tej informacji, jeśli towary są odbierane przez firmy UPS, FEDEX/TNT lub DHL. 

W przypadku dostaw poza Unię Europejską realizujemy dostawy wyłącznie na zasadzie przedpłaty. Prosimy o zrozumienie, że fakturę wystawiamy dopiero wtedy, gdy towar jest gotowy do wysyłki. Pomaga nam to uniknąć błędów w informacjach o masie i wymiarach.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości wystawienia świadectwa pochodzenia w późniejszym terminie. Jeśli wymagane jest świadectwo pochodzenia, czas potrzebny na część administracyjną wydłuży się o ok. 3 - 4 dni. Świadectwa pochodzenia są wydawane bezpłatnie, jeśli wartość zamówienia przekracza 4 000 euro. Poniżej tej kwoty pobieramy opłatę w wysokości 200,-- euro za wydanie i potwierdzenie przez Izbę Przemysłowo-Handlową. 

Jeśli chcesz sprawdzić przed dostawą, czy i w jakiej wysokości należy uiścić opłaty celne, oczywiście poinformujemy Cię wcześniej o właściwym kodzie HS towaru. 

Jeśli do bezproblemowej odprawy celnej w kraju docelowym wymagany jest numer VAT lub inne dodatkowe dane na fakturze, prosimy o poinformowanie nas o tym podczas składania zamówienia.

W zależności od kraju przeznaczenia, możemy być niestety zmuszeni do zażądania od Ciebie dodatkowej prawnie wiążącej deklaracji, że zamówione przez Ciebie towary są przeznaczone dla Ciebie i pozostaną w kraju, w którym mieszkasz, i prosimy o zrozumienie.

W przypadku każdego zamówienia złożonego u nas poniższy tekst stanowi wiążącą część umowy sprzedaży:

1 [Importer/Kupujący] nie sprzedaje, nie eksportuje ani nie reeksportuje, bezpośrednio lub pośrednio, do Federacji Rosyjskiej lub do użytku w Federacji Rosyjskiej żadnych towarów dostarczonych na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią, które wchodzą w zakres art. 12g rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.

2 [Importer/Kupujący] dołoży wszelkich starań, aby cel określony w ust. 1 nie został udaremniony przez osoby trzecie w szerszym łańcuchu handlowym, w tym potencjalnych odsprzedawców.

3 [Importer/Kupujący] ustanawia i utrzymuje odpowiedni mechanizm monitorowania w celu wykrywania zachowań osób trzecich w dalszym łańcuchu, w tym potencjalnych odsprzedawców, które mogłyby uniemożliwić osiągnięcie celu określonego w ust. 1.

4 Każde naruszenie ust. (1), (2) lub (3) stanowi istotne naruszenie istotnego elementu niniejszej Umowy, a [eksporter/sprzedawca] jest uprawniony do dochodzenia odpowiednich środków zaradczych, w tym między innymi: Rozwiązanie niniejszej Umowy. Ponadto, Sprzedający będzie uprawniony do powiadomienia wszystkich właściwych organów rządowych o zaistniałym incydencie.

5 [Importer/Kupujący] niezwłocznie powiadomi [Eksportera/Sprzedawcę] o wszelkich problemach w stosowaniu ust. (1), (2) lub (3), w tym o wszelkich istotnych działaniach osób trzecich, które mogą udaremnić cel ust. (1). Importer/kupujący] przekazuje [eksporterowi/sprzedawcy] informacje dotyczące zgodności z obowiązkami określonymi w ust. 1, 2 i 3 w ciągu dwóch tygodni od zwykłego wniosku o takie informacje."

Nasz zespół ma 30-letnie doświadczenie w handlu zagranicznym i zawsze zwraca uwagę na prawidłową obsługę w Twoim i naszym interesie! 

Cieszymy się na udaną współpracę z Państwem.

Sankcje wobec Rosji i Białorusi
 

Ze względu na sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję i Białoruś, od 24.02.2022 r. nie będziemy już wystawiać ofert i realizować dostaw do Rosji i Białorusi. Środki te mają również zastosowanie do wszystkich zapytań dotyczących Korei Północnej.

Pakistan, Iran, Syria, Irak, Zimbabwe, Somalia, Sudan, Sudan Południowy:

Ze względu na czasochłonne przetwarzanie w celu uzyskania zerowej odprawy celnej (certyfikatu odprawy celnej) przez Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu, generalnie nie dostarczamy do wyżej wymienionych krajów. Zastrzegamy sobie prawo do dodania kolejnych krajów do tej listy, jeśli sytuacja i przepisy prawne ulegną zmianie.

Egipt

Ze względu na nową procedurę ACI (wstępna rejestracja importu) i rzadko przychodzące zapytania z Egiptu, wstrzymaliśmy wszystkie dostawy do Egiptu z powodu dużego wysiłku biurokratycznego. W razie potrzeby prosimy zainteresowane strony o kontakt z niemieckim eksporterem specjalizującym się w Egipcie.