ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 37301:2021 - ISO 37001:2018 - SA 8000:2014 - ECOVADIS

Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Dostawy na terenie UE

Numer identyfikacyjny NIP:

Możemy realizować dostawy na terenie Unii Europejskiej - dostawy wewnątrzwspólnotowe - wyłącznie w przypadku posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT: Należy pamiętać, że nie możemy realizować dostaw na terenie Unii Europejskiej bez numeru identyfikacyjnego VAT, a także prawidłowej formy prawnej firmy i adresu należącego do numeru identyfikacyjnego VAT, ponieważ niestety jesteśmy prawnie zobowiązani do sprawdzenia numeru identyfikacyjnego VAT w Federalnym Centralnym Urzędzie Skarbowym (https://evatr.bff-online.de/eVatR/index_html).

Informacje od użytkownika:

Potrzebujemy następujących informacji, aby szybko i prawidłowo przygotować ofertę lub zrealizować zamówienie:

  • Numer identyfikacyjny NIP
  • Numer zamówienia, jeśli jest dostępny
  • Adres e-mail dla faktur w formacie PDF
  • Adres e-mail do potwierdzenia zamówienia, jeśli jest inny
  • Adres rozliczeniowy wraz z formą prawną firmy
  • Adres dostawy i odbiorcy, jeśli jest inny
  • Numer naszego dostawcy, jeśli jest dostępny

Wysyłka na terenie Unii Europejskiej:

Z reguły zawsze wysyłamy za pośrednictwem UPS. Koszty wysyłki od 1 do 32 kg można znaleźć pod poniższym linkiem:

Standardowe opłaty za transport do 32 kg

Aktualne informacje na temat kosztów wysyłki, takie jak dopłaty "PEAK" od UPS za ciężkie paczki w miesiącach od października do grudnia, można zawsze znaleźć w naszej sekcji "Koszty wysyłki". Wysyłka z numerem klienta za pośrednictwem FEDEX/TNT lub UPS jest zazwyczaj możliwa. Jeśli chcesz wysłać przesyłkę za pośrednictwem DHL przy użyciu swojego numeru klienta, jest to również możliwe. W przypadku DHL jesteśmy jednak uwikłani w biurokratyczną pułapkę. Aby wprowadzić przesyłkę do systemu DHL, numer klienta nadawcy jest obowiązkowy. Ponieważ jednak nie wysyłamy żadnych przesyłek na własny koszt za pośrednictwem DHL, nie otrzymujemy numeru klienta, a zatem nie możemy wprowadzać żadnych przesyłek do systemu DHL. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy w takim przypadku o samodzielne zorganizowanie odbioru i przesłanie nam etykiety DHL drogą mailową.

Transakcje łańcuchowe na terenie Unii Europejskiej!

Jeśli masz siedzibę w kraju Unii Europejskiej i chcesz, aby Twoje zamówienie zostało dostarczone na adres w innym kraju Unii Europejskiej, musisz samodzielnie zamówić u nas odbiór ze względu na podatek VAT w UE. W takim przypadku prosimy o przesłanie nam etykiet wysyłkowych pocztą elektroniczną i poinformowanie nas o tym podczas składania zamówienia, abyśmy nie obciążyli Cię kosztami wysyłki. Późniejsze anulowanie kosztów wysyłki jest zasadniczo wykluczone. Jeśli to możliwe, w takim przypadku prosimy o odbiór przez UPS, ponieważ mamy specjalną, dodatkową formę biurokracji w Republice Federalnej Niemiec z potwierdzeniem przybycia.

Potwierdzenie przybycia

Dlaczego potrzebujemy "potwierdzenia przybycia" lub "certyfikatu wjazdu"? W przypadku każdej wysyłki do krajów Unii Europejskiej niemiecki sprzedawca musi być w stanie przedstawić dowód wysyłki w przypadku kontroli VAT. Jeśli wysyłamy towar za pośrednictwem UPS, automatycznie mamy takie potwierdzenie w systemie UPS. Jeśli wysyłamy towary za pośrednictwem TNT/FEDEX lub DHL, możemy znaleźć dokument w ich systemach pod numerem śledzenia dokumentu wysyłki, ale musimy za każdym razem logować się do systemu odpowiedniej firmy kurierskiej, co kosztuje nas dużo czasu. Jeśli towary są odbierane przez przewoźnika, nie mamy takiej możliwości. Wymagamy zatem certyfikatu przewoźnika. Musimy go przedstawić właściwemu urzędowi skarbowemu w celu przeprowadzenia kontroli. Witamy w piekle niemieckiej biurokracji.

 

W przypadku każdego zamówienia złożonego u nas poniższy tekst stanowi wiążącą część umowy sprzedaży:

1 [Importer/Kupujący] nie sprzedaje, nie eksportuje ani nie reeksportuje, bezpośrednio lub pośrednio, do Federacji Rosyjskiej lub do użytku w Federacji Rosyjskiej żadnych towarów dostarczonych na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią, które wchodzą w zakres art. 12g rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.

2 [Importer/Kupujący] dołoży wszelkich starań, aby cel określony w ust. 1 nie został udaremniony przez osoby trzecie w szerszym łańcuchu handlowym, w tym potencjalnych odsprzedawców.

3 [Importer/Kupujący] ustanawia i utrzymuje odpowiedni mechanizm monitorowania w celu wykrywania zachowań osób trzecich w dalszym łańcuchu, w tym potencjalnych odsprzedawców, które mogłyby uniemożliwić osiągnięcie celu określonego w ust. 1.

4 Każde naruszenie ust. (1), (2) lub (3) stanowi istotne naruszenie istotnego elementu niniejszej Umowy, a [eksporter/sprzedawca] jest uprawniony do dochodzenia odpowiednich środków zaradczych, w tym między innymi: Rozwiązanie niniejszej Umowy. Ponadto, Sprzedający będzie uprawniony do powiadomienia wszystkich właściwych organów rządowych o zaistniałym incydencie.

5 [Importer/Kupujący] niezwłocznie powiadomi [Eksportera/Sprzedawcę] o wszelkich problemach w stosowaniu ust. (1), (2) lub (3), w tym o wszelkich istotnych działaniach osób trzecich, które mogą udaremnić cel ust. (1). Importer/kupujący] przekazuje [eksporterowi/sprzedawcy] informacje dotyczące zgodności z obowiązkami określonymi w ust. 1, 2 i 3 w ciągu dwóch tygodni od zwykłego wniosku o takie informacje."

Dostawy wyłącznie dla handlowców i instytucji prawa publicznego.