ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 37301:2021 - ISO 37001:2018 - SA 8000:2014 - ECOVADIS

Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Raport środowiskowy na 2023 r.

Papier: Standardowy pojemnik na papier o pojemności 240 litrów (zielony pojemnik) jest zbierany co miesiąc przez RSAG GmbH. Całkowita ilość papieru i tektury wynosi zatem około 2 880 litrów rocznie, co odpowiada około 260 kg.

Plastik: Standardowy pojemnik na plastik o pojemności 240 litrów (żółty pojemnik) jest odbierany co miesiąc przez RSAG GmbH i jest zapełniony średnio w 50%. Objętość odpadów z tworzyw sztucznych (folie itp.) wynosi zatem około 960 litrów rocznie, co odpowiada około 36 kg.

Odpady resztkowe: Standardowy pojemnik na odpady resztkowe o pojemności 120 litrów (czarny pojemnik) jest odbierany co miesiąc przez RSAG GmbH. Daje to ilość 1 440 litrów rocznie, co odpowiada ok. 162 kg.

Odpady z materiałów biurowych: Dzięki przejściu na biuro praktycznie bez papieru, prawie całkowicie uniknięto odpadów z procesów biurowych.

Odpady elektroniczne: Profesjonalną utylizacją odpadów elektronicznych zajmuje się firma RSAG GmbH. Ilość odpadów elektronicznych wyniosła ok. 50 kg rocznie.

Złom metalowy: 100% złomu metalowego jest wprowadzane do cyklu recyklingu. Wygenerowano złom stalowy i aluminiowy o łącznej wadze ok. 100 kg.

Baterie: Baterie i akumulatory są odpowiednio utylizowane przez RSAG GmbH. Ich ilość wyniosła ok. 3 kg rocznie.

Zużycie wody: Zużycie świeżej wody wyniosło 30 m³. Zielone przestrzenie, ekologiczne chodniki i dodatkowe systemy infiltracji wody deszczowej znacznie zmniejszają ilość ścieków.

Ogrzewanie: Emisja CO₂ z systemu ogrzewania wyniosła 4,41 ton CO₂ w 2022 r.

Pojazdy: Emisje CO₂ z dwóch samochodów wyniosły 7,3 tony CO₂ w 2022 r.

Podróże koleją: Emisje CO₂ z podróży koleją w 2022 roku odpowiadały około 0,5 tony CO₂.

Podróże lotnicze: W 2022 r. nie odbyły się żadne podróże lotnicze.

Energia elektryczna: Całkowity zakup energii elektrycznej w wysokości 3 833 KW przez firmę E.ON Energie Deutschland GmbH opiera się na nowej umowie (taryfa E.ON Komfortstrom Plus) i jest w 100% oparty na energii odnawialnej.

 

W Kitotec GmbH postrzegamy nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój jako integralną część naszej kultury korporacyjnej. Zgodnie z naszymi certyfikatami ISO 9001 i ISO 14001, nieustannie pracujemy nad poprawą naszych procesów i minimalizacją naszego wpływu na środowisko.

Kluczowym aspektem naszych starań jest współpraca z dostawcami w celu zmniejszenia zużycia zasobów. Dzięki starannemu planowaniu w procesie zakupów udało nam się zminimalizować potrzebę indywidualnych wysyłek, co nie tylko zwiększa wydajność, ale także znacznie zmniejsza zużycie materiałów opakowaniowych.

Kolejnym celem jest optymalizacja naszych opakowań w celu zmniejszenia ilości odpadów i objętości. Systematycznie zastępujemy opakowania plastikowe opakowaniami papierowymi, które można łatwo poddać recyklingowi, co nie tylko zmniejsza wpływ na środowisko, ale także sprawia, że nasze produkty są bardziej przyjazne dla środowiska.

Ponadto z powodzeniem wdrożyliśmy środki mające na celu ponowne wykorzystanie przychodzących opakowań, co doprowadziło do znacznego zmniejszenia ilości odpadów. Inicjatywa ta pokazuje, że staranne planowanie i organizacja w całym łańcuchu dostaw może mieć znaczący pozytywny wpływ na nasz ślad środowiskowy.

Nasze zaangażowanie w redukcję odpadów i emisji CO2 jest procesem ciągłym. Nieustannie pracujemy nad opracowaniem bardziej wydajnych procesów i znalezieniem innowacyjnych rozwiązań, aby jeszcze bardziej zminimalizować nasz wpływ na środowisko. W ten sposób chcemy wnieść trwały wkład w ochronę naszego środowiska.

W ramach planowania środków efektywności energetycznej wyposażyliśmy cały budynek wyłącznie w oświetlenie LED. Środek ten nie tylko doprowadził do znacznego zmniejszenia zużycia energii, ale także do poprawy środowiska pracy dla naszych pracowników.

Wdrożyliśmy również rygorystyczne planowanie energooszczędnych urządzeń, takich jak komputery i monitory. Korzystając z najnowszych technologii i stale optymalizując naszą infrastrukturę IT, dążymy do dalszego zmniejszenia zużycia energii.

Na drodze do neutralności klimatycznej planujemy stworzyć w 2025 i 2026 r. w dużej mierze samowystarczalne źródło energii poprzez budowę systemu energii słonecznej, który pokryje znaczną część naszego zapotrzebowania na energię i przybliży nas o duży krok do celu, jakim jest neutralność klimatyczna.

Nasz wysoce wydajny system grzewczy jest już w znacznym stopniu wspierany przez moduły solarne. Wykorzystując energię słoneczną do ogrzewania, nie tylko zmniejszamy zużycie gazu, ale także znacząco minimalizujemy emisję CO2. Ponadto planujemy przekształcić nasz system tak, aby wykorzystywał dodatkową energię elektryczną z naszego własnego systemu solarnego, a tym samym jeszcze bardziej zmniejszyć pozostałe zużycie gazu.

W ramach certyfikacji ISO 14001, Kitotec GmbH przywiązuje dużą wagę do zaangażowania całego zespołu i ciągłego doskonalenia w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wewnętrzne kursy szkoleniowe i dyskusje odbywają się regularnie w celu podniesienia świadomości pracowników w kwestiach środowiskowych i pogłębienia ich zrozumienia zrównoważonego zachowania. Szkolenia te stanowią platformę wymiany pomysłów i najlepszych praktyk w celu wspólnego opracowywania innowacyjnych rozwiązań i dalszego minimalizowania naszego wpływu na środowisko. Wspierając kompleksowe zaangażowanie naszych zespołów, chcemy osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i wnieść pozytywny wkład w ochronę naszego środowiska.

Meckenheim, 01.04.2023 r.

Peter Müller (dyrektor zarządzający)